Meslektaşlarımızın eğitimini desteklemek amacıyla 2019 yılı itibariyle başladığımız Asistan Okulu uygulamasının dördüncüsü, farklı üniversitelerden 14 asistanın katılımıyla 21-23 Aralık 2023 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı ev sahipliğinde Erzurum’da gerçekleştirildi.

TVJD kurucu başkanı Prof. Dr. Tayfur BEKYÜREK ile birlikte Yönetim Kurulumuzu temsilen Prof. Dr. Murat FINDIK ve Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY’ın da izleyici olarak katıldığı “Veteriner Doğum ve Jinekolojide Laparoskopi Kullanımı” konulu IV. Asistan Okulunda Prof. Dr. Armağan ÇOLAK, Prof. Dr. Bülent POLAT ve Dr. Öğr. Üyesi Damla Tuğçe OKUR hocalarımız eğitim verdiler.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığına, Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve lisansüstü öğrencilerine, Hayvan Hastanesi personeline ve ayrıca Medtronic firmasının değerli yöneticilerine bu asistan okuluna katkıları için çok teşekkür ediyoruz.

TVJD Yönetim Kurulu

IX. OLAĞAN GENEL KURUL YAPILDI

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği IX. Olağan Genel Kurulu 30.09.2021 tarihinde çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle, 30.10.2021 Cumartesi günü saat 16.00’da The Emar Otel Deluxe/ KAYSERİ adresinde çoğunluk aranmaksızın toplandı.

Prof. Dr. Ali Mükremin APAYDIN, Prof. Dr. Bülent POLAT ve Araş. Gör. Öznur YILMAZ’ın Divan Kuruluna seçildiği Genel Kurulda Dönem Faaliyet Raporu ve Mali Raporlar oylanarak ibra edildi.  

Mevcut yönetim ve denetim kurullarının yeniden görevlendirildiği Genel Kurul sonucunda katılanların dilek ve temennileri dinlendi.

III. ASİSTAN OKULU

Meslektaşlarımızın eğitimini desteklemek amacıyla 2019 yılı itibariyle başladığımız Asistan Okulu uygulamasının üçüncüsü, ülkemizdeki 13 farklı üniversiteden 28 asistanın  katılımıyla 29-31 Ekim 2021 tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirildi.

Asistan Okulumuzda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri sayın Prof. Dr. Çağatay TEKDişi köpeklerde meme tümörlerinde görüntüleme tekniklerinin kullanım alanları” ve sayın Doç. Dr. Gamze EVKURAN DALKısraklarda granüloza hücre tümörlerine klinik yaklaşım” konulu sunumlarını lisansüstü öğrencilerimizle paylaştılar.

Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Rıfat SALMANOĞLU ile birlikte kurucu başkanımız Prof. Dr. Tayfur BEKYÜREK, üyelerimiz Prof. Dr. Ali Mükremin APAYDIN, Prof. Dr. Dursun Ali DİNÇ, Prof. Dr. Armağan ÇOLAK, Prof. Dr. Ali RİŞVANLI, Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK, Prof. Dr. Yaşar ERGÜN, Prof. Dr. Bülent POLAT, Prof. Dr. Duygu KAYA, Prof. Dr. Serhan Serhat AY, Doç. Dr. Abdülkadir KESKİN, Doç. Dr. Ömer KORKMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Esra CANOOĞLU ve Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY Hocalarımız da genç akademisyenlerle bir araya geldiler.