IV. ASİSTAN OKULU

Mesleğimizin geleceği olan genç araştırmacılarımızın eğitimini desteklemek, onların bilgi-beceri düzeyini ve birlikteliğini güçlendirmek amacıyla başlattığımız Asistan Okulu uygulamamıza 21-23 Aralık 2023 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı ev sahipliğinde Erzurum’da devam edeceğiz.

Programı ekte sunulan “Veteriner Doğum ve Jinekolojide Laparoskopi Kullanımı” konulu bu IV. Asistan Okulunda Prof. Dr. Armağan ÇOLAK, Prof. Dr. Bülent POLAT ve Dr. Öğr. Üyesi Damla Tuğçe OKUR hocalarımız eğitim vereceklerdir.

Asistan üyelerimize saygı ile duyurulur.

TVJD Yönetim Kurulu