İstişare Toplantıları

İSTİŞARE TOPLANTILARI

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği bünyesinde iki yılda bir ulusal kongre düzenlenmeyi, kongre düzenlenmeyen yıllarda ise hem dernek üyeleri arasında sosyal kaynaşmayı sağlamak hem de veteriner doğum ve jinekoloji alanındaki sorunları tartışmak ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamak için bir serbest forum niteliğinde istişare toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılar derneğimiz üyelerinin teşviki ve sorumluluk alması neticesinde bilimsel toplantı, kongre, istişare ve kitap yazımı gibi dernek faaliyetlerini yönlendirmeye yönelik fikirlerin oluşması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

1. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği 1. İstişare Toplantısı, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı organizasyonu ile 16-18 Mayıs 2009 tarihlerinde Erzurum’da,

2. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği 2. İstişare Toplantısı, Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı organizasyonu ile 19-22 Mayıs 2011 tarihlerinde Hatay’da,

3. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği 3. İstişare Toplantısı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı organizasyonu ile 14-15 Eylül 2012 tarihlerinde Samsun’da,

4. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği 4. İstişare Toplantısı Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı organizasyonu ile 14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Elazığ’da,

5. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği 5. İstişare Toplantısı Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı organizasyonu ile 8-10 Eylül 2018 tarihlerinde Kars’ta gerçekleştirilmiştir.

6. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği 6. İstişare Toplantısı ise Dicle  Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı organizasyonu ile 23-24 Eylül 2022 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirilmiştir.