Kongreler

Türk Veteriner Jinekoloji Derneğimizce gerçekleştirilen faaliyetler arasında ülke tanıtımı yönüyle de en öncelikli faaliyetimiz 15-18 Eylül 2011 tarihlerinde Antalya Gloria Golf Resort Otel’de gerçekleştirilen ve alanımızda önemli bir uluslararası faaliyet olarak da değerlendirilen ESDAR (European Society for Domestic Animal Reproduction) topluluğunun 15. Kongresi yer almaktadır. Bu uluslararası etkinlik kurucu başkanımız Prof. Dr. Tayfur BEKYÜREK ve düzenleme kurulundaki diğer hocalarımızın büyük gayretleriyle ülkemize getirilebilmiş, geniş bir katılımla ve başarıyla tamamlanmıştır.

Gerçekleştirilen kongrelerimiz aşağıda sıralanmıştır:
1. Konya Selçuk Üniversitesi, Hilton Hotel, 4-6 Eylül 2003, Konya
2. Ankara Üniversitesi, Otium Zeynep Hotel, 2-5 Kasım 2006, Antalya
3. İstanbul Üniversitesi, Kervansaray Lara Hotel, 23-26 Ekim 2008, Antalya
4. Fırat Üniversitesi, Papillon Ayscha Hotel, 4-7 Kasım 2010, Antalya
5. Uludağ Üniversitesi, Mardan Palace, 31 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya
6. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği, Fethiye Liberty Hotels Lykia’da 15-18 Ekim 2015, Muğla
7. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği, Marmaris Grand Yazıcı Otel – Club Turban’da 12-15 Ekim 2017, Muğla
8. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği, SuSesi Luxury Resort Otel’de 10-13 Ekim 2019, Antalya
9. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği, SuSesi Luxury Resort Otel’de 24-27 Mart 2022, Antalya
10. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği, Fethiye Liberty Hotels Lykia’da 26-29 Ekim 2023, Muğla

Derneğimizce düzenlenen ilk 5 ulusal kongrede beş üniversitemize ait veteriner fakültelerinin doğum ve jinekoloji anabilim dallarında görevli öğretim elemanları düzenleme kurulu olarak görev yapmış, İzleyen kongrelerde ise Kongre Düzenleme Kurulu daha önce Kongre ve İstişare Toplantısı düzenlenen fakültelerden birer öğretim üyesi içerecek şekilde değiştirilmiştir.