Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu (Asıl):
 
  • Prof. Dr. Murat FINDIK – Ondokuz Mayıs Üni. Vet. Fak. Doğum Jinekoloji A.D. – Samsun
  • Prof. Dr. Ali RİŞVANLI – Fırat Üni. Vet. Fak. Doğum ve Jinekoloji A.D. – Elazığ
  • Prof. Dr. Mustafa KAYMAZ – Ankara Üni. Vet. Fak. Doğum Jinekoloji A.D. – Ankara
  • Prof. Dr. Yaşar ERGÜN – Mustafa Kemal Üni. Vet. Fak. Doğum ve Jinekoloji A.D. – Hatay
  • Dr. Öğr. Ü. Murat ABAY – Erciyes Üni. Vet. Fak. Doğum ve Jinekoloji A.D. – Kayseri
 
 
Yönetim Kurulu (Yedek):
 
  • Prof. Dr. Duygu KAYA – Kafkas Üni. Vet. Fak. Doğum Jinekoloji A.D. – Kars
  • Prof. Dr. Mehmet CENGİZ – Atatürk Üni. Vet. Fak. Doğum ve Jinekoloji A.D. – Erzurum
  • Prof. Dr. İbrahim KÜÇÜKASLAN – Dicle Üni. Vet. Fak. Doğum ve Jinekoloji A.D. – Diyarbakır
  • Prof. Dr. Semra KAYA – Kafkas Üni. Vet. Fak. Doğum Jinekoloji A.D. – Kars
  • Doç. Dr. Nevzat SAAT  – Balıkesir Üni. Vet. Fak. Doğum ve Jinekoloji A.D. – Balıkesir