Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği 2002 yılında Kayseri merkezli olarak kurulup faaliyete geçmiş, kurulduğu günden bu yana veteriner doğum ve jinekoloji alanıyla ilgili 1 Uluslararası Kongre, 9 Ulusal kongre, 6 istişare toplantısı (Erzurum, Hatay, Samsun, Elazığ, Kars ve Diyarbakır) ile 2 yurtdışı teknik gezi (Viyana Veteriner Üniversitesi, Avusturya; Bologna Üniversitesi, İtalya) organize etmiştir. Derneğimiz kitap komisyonu editörlüğünde yapılan çalışmalar neticesinde değişik fakültelerden öğretim üyelerinin değerli katkılarıyla, öğrenci ve veteriner hekim meslektaşlarımızın güncel bilgiye erişimi için 4 kitabın basımını gerçekleştirmiştir.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği kuruluşunda belirtilen amaç ve çalışma konuları arasında Veteriner Doğum ve Jinekoloji bilim alanının çağdaş teknoloji ve olanaklara kavuşturulması, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerde bulunulması ve bunların organizasyonu, bilimsel ve sosyal yayınlar yapılması yer almaktadır. Bugüne değin yapılan çalışmalarımız bu hedeflere ulaşma gayretiyle yapılmış ve önemli yol alınmıştır.