IX. OLAĞAN GENEL KURUL YAPILDI

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği IX. Olağan Genel Kurulu 30.09.2021 tarihinde çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle, 30.10.2021 Cumartesi günü saat 16.00’da The Emar Otel Deluxe/ KAYSERİ adresinde çoğunluk aranmaksızın toplandı.

Prof. Dr. Ali Mükremin APAYDIN, Prof. Dr. Bülent POLAT ve Araş. Gör. Öznur YILMAZ’ın Divan Kuruluna seçildiği Genel Kurulda Dönem Faaliyet Raporu ve Mali Raporlar oylanarak ibra edildi.  

Mevcut yönetim ve denetim kurullarının yeniden görevlendirildiği Genel Kurul sonucunda katılanların dilek ve temennileri dinlendi.