Meslektaşlarımızın eğitimini desteklemek amacıyla 2019 yılı itibariyle başladığımız Asistan Okulu uygulamasının dördüncüsü, farklı üniversitelerden 14 asistanın katılımıyla 21-23 Aralık 2023 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı ev sahipliğinde Erzurum’da gerçekleştirildi.

TVJD kurucu başkanı Prof. Dr. Tayfur BEKYÜREK ile birlikte Yönetim Kurulumuzu temsilen Prof. Dr. Murat FINDIK ve Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY’ın da izleyici olarak katıldığı “Veteriner Doğum ve Jinekolojide Laparoskopi Kullanımı” konulu IV. Asistan Okulunda Prof. Dr. Armağan ÇOLAK, Prof. Dr. Bülent POLAT ve Dr. Öğr. Üyesi Damla Tuğçe OKUR hocalarımız eğitim verdiler.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığına, Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve lisansüstü öğrencilerine, Hayvan Hastanesi personeline ve ayrıca Medtronic firmasının değerli yöneticilerine bu asistan okuluna katkıları için çok teşekkür ediyoruz.

TVJD Yönetim Kurulu