IX. OLAĞAN GENEL KURUL YAPILDI

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği IX. Olağan Genel Kurulu 30.09.2021 tarihinde çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle, 30.10.2021 Cumartesi günü saat 16.00’da The Emar Otel Deluxe/ KAYSERİ adresinde çoğunluk aranmaksızın toplandı.

Prof. Dr. Ali Mükremin APAYDIN, Prof. Dr. Bülent POLAT ve Araş. Gör. Öznur YILMAZ’ın Divan Kuruluna seçildiği Genel Kurulda Dönem Faaliyet Raporu ve Mali Raporlar oylanarak ibra edildi.  

Mevcut yönetim ve denetim kurullarının yeniden görevlendirildiği Genel Kurul sonucunda katılanların dilek ve temennileri dinlendi.

III. ASİSTAN OKULU

Meslektaşlarımızın eğitimini desteklemek amacıyla 2019 yılı itibariyle başladığımız Asistan Okulu uygulamasının üçüncüsü, ülkemizdeki 13 farklı üniversiteden 28 asistanın  katılımıyla 29-31 Ekim 2021 tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirildi.

Asistan Okulumuzda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri sayın Prof. Dr. Çağatay TEKDişi köpeklerde meme tümörlerinde görüntüleme tekniklerinin kullanım alanları” ve sayın Doç. Dr. Gamze EVKURAN DALKısraklarda granüloza hücre tümörlerine klinik yaklaşım” konulu sunumlarını lisansüstü öğrencilerimizle paylaştılar.

Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Rıfat SALMANOĞLU ile birlikte kurucu başkanımız Prof. Dr. Tayfur BEKYÜREK, üyelerimiz Prof. Dr. Ali Mükremin APAYDIN, Prof. Dr. Dursun Ali DİNÇ, Prof. Dr. Armağan ÇOLAK, Prof. Dr. Ali RİŞVANLI, Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK, Prof. Dr. Yaşar ERGÜN, Prof. Dr. Bülent POLAT, Prof. Dr. Duygu KAYA, Prof. Dr. Serhan Serhat AY, Doç. Dr. Abdülkadir KESKİN, Doç. Dr. Ömer KORKMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Esra CANOOĞLU ve Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY Hocalarımız da genç akademisyenlerle bir araya geldiler.