TVJD Kongre Bilim Ödülleri

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği Ulusal ve Uluslararası Kongrelerinde,
Kongre Düzenleme Kurulundan oluşan jüri tarafından,
sunulan sözlü ve poster bildiriler arasından seçim yapılarak
Kongre Bilim Ödülleri verilmektedir.

Bu kapsamda 26-29 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen
Türk Veteriner Jinekoloji Derneği X. Ulusal & IV. Uluslararası Kongresinde
aşağıda isimleri verilen bildiriler ödül kazanmıştır.

Sözlü Bildiri Ödülleri;

1. Doç. Dr. Kübra KARAKAŞ ALKAN – Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
2. Doç. Dr. Nevzat SAAT – Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi
3. Dr. İpek İNAN – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Poster Bildiri Ödülleri;

1. Prof. Dr. Şükrü Metin PANCARCI – Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi
2. Dr. Öğr. Ü. Gökhan BOZKURT – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
3. Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK – Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Değerli araştırmacılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.