GENEL KURUL DUYURUSU

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği 9. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30.09.2021 tarihinde saat 12.00’de Mevlana Mh. Seyrek Sk. Özcan Apt. No: 6/5 Kocasinan / KAYSERİ adresinde; bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30.10.2021 tarihinde saat 16.00’da The EMAR Otel Deluxe Talas Bulvar Köşk Mh. No: 65 Melikgazi / KAYSERİ adresinde çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. 

Genel Kurul Üyelerimize saygı ile duyurulur. 
 
Prof. Dr. Murat FINDIK
Türk Veteriner Jinekoloji Derneği
Yönetim Kurulu A., Başkan
 

Gündem      
                           
1. Açılış ve Yoklama
2. İstiklal Marşının Okunması ve Saygı Duruşu
3. Divan Kurulunun Oluşturulması
4. Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
5. Faaliyet Raporunun Okunması ve Kabulü
6. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü
7. Dernek Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Kabulü
8. Dernek Organlarının Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi
9. Dilek ve Temenniler
10. Kapanış