Türk Veteriner Jinekoloji Derneği’nden Veteriner Hekimliği alanında bir ilk: Asistan Okulu

TVJD - 1. ASISTAN OKULU - KATILANLAR

Image 1 of 11

Düzenlediği kongreler ve istişare toplantılarıyla veteriner doğum ve jinekoloji alanında eğitim ve işbirliğine 2002 yılından bugüne, kesintisiz olarak katkı sağlayan Türk Veteriner Jinekoloji Derneği,kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde genç akademisyenlerin eğitimini desteklemeyi de bir görev olarak
kabul etmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı itibariyle Asistan Okulu uygulamasına başlanmış; Türkiye ve KKTC’deki 15 farklı Veteriner Fakültesinden toplam 22 katılımcının eğitim gördüğü ilk Asistan Okulu 2-3 Şubat 2019 tarihlerinde Kayseri’de düzenlenmiştir.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği 1. Asistan Okulu açılışında konuşan TVJD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat FINDIK programın amaç ve esaslarını “Bu program ile, her biri farklı bir fakültede görev yapan veya doktora eğitimi gören, öğretim üyesi adayı genç asistanlarımızın, öncelikle birbirlerini tanımalarını ve kaynaşmalarını arzu ediyoruz. Asistanlarımızın veteriner doğum ve jinekoloji alanındaki temel eğitim amaç ve hedeflerine ulaşmalarına destek olmak ve ayrıca ulusal düzeyde veteriner hekimliği eğitiminin iyileştirilmesi ve standardizasyonuna katkı sağlamak da programın hedefleri arasında yer alıyor. Her yıl en az bir defa düzenlenmesi planlanan Asistan Okulu’na katılan
asistanlarımızdan, eğitim ve konaklama giderleri dahil hiçbir ücret talep edilmemektedir.” şeklinde ifade etmiştir. TVJD Kurucu Başkanı Prof. Dr. Tayfur BEKYÜREK ise açılış programında yaptığı derneğin konuşmada derneğin kuruluş süreci ve sonrasındaki faaliyetlerini özetlemiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Güneş ERDOĞAN tarafından verilen “Kedi ve Köpeklerde Reprodüktif Ultrasonografi ve Doppler Uygulamaları” başlığı altındaki üç derslik eğitimle başlanan program, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nusret APAYDIN tarafından verilen “Küçük Hayvan Hekimliğinde Anestezi Seçenekleri” başlığı altındaki, yine üç derslik eğitimle tamamlanmıştır.

Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İ. Hakkı İZGÜR, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Dursun Ali DİNÇ, Prof. Dr. Ali RİŞVANLI, Prof. Dr. Çağatay TEK, Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK, Prof. Dr. Cihan KAÇAR, Prof. Dr. Yaşar ERGÜN, Dr. Öğr. Üyesi Esra CANOOĞLU ve Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY Hocalarımızın da genç akademisyenlerle bir araya geldiği 1. Asistan Okulu’nun bir bölümüne, Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Erkut GÖREN de katılmıştır.

İlk gün sonunda Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalının da gezildiği Asistan Okulu programı kapsamında 3 Şubat 2019 Pazar sabahı TVJD yeni ofisinin açılış törenine katılan genç akademisyenler için öğleden
sonra Erciyes Dağına gezi programı düzenlenmiştir.